Saturday, 29 November 2014 16:56

بررسی استانداردها ودستورالعملهای مربوط به طبقه بندی و ارزیابی مواد ضد عفونی کننده

Written by 
Rate this item
(12 votes)

بررسی استانداردها ودستورالعملهای مربوط به طبقه بندی و ارزیابی مواد ضدعفونی کننده

و پاک کننده از سال 1997 تا 2007 در کشورهای آلمان، فرانسه، استرالیا و ایران

با توجه به اینکه در کشورهای مختلف مبنای ارزیابی  مواد ضدعفونی کننده وپاک کننده متفاوت می باشد، در این مطالعه نسبت به بررسی تطبیقی ضوابط، استانداردها ودستورالعمل های مربوط به طبقه بندی و ارزیابی مواد ضدعفونی کننده و پاک کننده طی یک دوره زمانی مشخص در کشورهای آلمان، فرانسه، استرالیا و ایران اقدام گردیده است. هدف از این مطالعه رسیدن به یک الگو جهت انتخاب صحیح و روش درست استفاده از مواد ضدعفونی کننده برای مصرف کننده ایرانی می باشد.

  روشها: در این مطالعه مراحل آزمون، سوشهای میکروبی مورد آزمایش، رقتهای مورد تائید از مواد ضد عفونی کننده و زمانهای تماس توصیه شده در استانداردهای مورد پذیرش در آلمان[VAH, DGHM]، ضوابط قانونی مورد قبول انجمن بهداشتی – بیمارستانی فرانسه [SFHH]، ضوابط سازمان نظارت بر فراورده های درمانی استرالیا [TGA] و ضوابط اداره کل دارو و مواد مخدر ایران با استفاده از منابع موجود ( کتب و منابع اینترنتی) مورد مقایسه قرار گرفتند.

  نتایج: در کشور آلمان مواد ضدعفونی کننده هم در شرایط آزمایشگاهی و هم در شرایطی مشابه شرایط واقعی مورد آزمایش قرار می گیرند و رقت و زمان تماس بالایی برای محصولات اعلام می کنند. در کشور فرانسه این محصولات تحت شرایط آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفته ودوز و زمان پیشنهادی کم است. در کشور استرالیا عمدتاً تلفیقی از روشهای اروپایی برای آزمایش مواد ضدعفونی کننده استفاده می گردند. در کشور ایران روشهای تست تعریف شده و مشخص برای سنجش مواد ضد عفونی کننده وجود ندارد.

   نتیجه گیری نهایی:  با توجه به اینکه در کشور ایران روشهای تست تعریف شده و مشخص برای سنجش کارایی مواد ضد عفونی کننده وجود ندارد، لذا نظر به بار مالی و زمان بر بودن تدوین استاندارد های جدید، می توان همانند کشور استرالیا نسبت به بومی کردن استانداردهای موجود در دنیا اقدام نمود.

Read 13246750 times
Super User

Latest from Super User

More in this category: « بررسی خط مشی ها وعملکرد واحد استریلیزاسیون مرکزی بررسي آلودگي باكتريايي وسايل بيهوشي با روش رایج ضد عفونی اتاق عمل »
back to top