Saturday, 29 November 2014 16:59

روش استریل کردن زباله های عفونی بیمارستانی در کاهش بیماریهای واگیر

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

روش استریل کردن زباله های عفونی بیمارستانی در کاهش بیماریهای واگیر

مقدمه:

بین 10 تا 25 درصد زباله های بیمارستانی عفونی هستند و خطرناک می باشند که ممکن است کارکنان بهداشتی ،پرستاران ،و پزشکان را مورد تهدید قرار دهند. این وسایل در صورت بازیافت ممکن است باعث انتقال بیماریهای واگیر شوند سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که حدود 21 میلیون نفر دچار هپایتیت B2 میلیون نفر هپاتیت C و حدود 260 هزار نفر دچار HIVبر اثر برخورد سهوی با زباله های عفونی شده اند .

بحث و نتیجه گیری :

بهترین روش جهت دفع زباله های عفونی  بیمارستانی بی خطر سازی توسط  اتوکلاو کردن می باشد.  اتوکلاو کردن غیر سمی ترین روش استریل می باشد . روشهای متفاوتی جهت بي خطر سازي  زباله وجود دارد که یکی از روشهای جدید اتوکلاو کردن می باشد در سالهای گذشته از روش سوزاندن و دفن کردن استفاده می گردید که باعث الودگی خاک و هوا می گردید .اتوکلاو نمودن زباله های عفونی که منجر به کنترل بیماریهای واگیر می شود یکی از بهترین روشهای است که وجود دارد .مهمترین نقش در اتوکلاو نمودن زباله های عفونی از غیر عفونی باید نکات زیر را رعایت نمود 1- وسایل فلزی و شیشه ای شکسته شده جدا سازی گردد درظرفها و پلاستیک های متفاوت جمع آوری گردد .2- بعد از استریل نمودن  زباله های عفونی بخصوص وسایل برنده در جعبه های مخصوص جهت دفن قرار گیرد که مورد استفاده مجدد قرار نگیرد و3- باید طبق دستور العمل شرکتهای سازنده اتوکلاو دما فشار و حرارت ان مورد بررسی قرار گیرد و4- یک نفر بعنوان کاربر جهت اتوکلاو نمودن استفاده گردد تا چرخه استریل بدقت انجام گیرد.5- کشت از زباله های بیمارستانی پس از بی خطر سازی انجام گیرد و دصورت تغییرات اقدامات لازم صورت گیرد

کلمات کلیدی: استریل ، زباله عفونی، بیماریهای واگیر، اتوکلاو 

Read 11702116 times
Super User

Latest from Super User

More in this category: « ذخیره سازی و محل نگهداری تجهیزات استریل روشهاي تقسيم بندي ابزار پزشكي روشهاي جديد استريل آنها در كاهش عفونتهاي بيمارستاني »
back to top