En
Saturday, 29 November 2014 17:02

كارآيي دستگاه هاي استريل كننده مورد استفاده واحدهاي دندانپزشكي و ارتباط آن با سطح آگاهي پرسنل از اصول استريليزاسيون در درمانگاه هاي شيراز

Written by 
Rate this item
(0 votes)

كارآيي دستگاه هاي استريل كننده مورد استفاده واحدهاي دندانپزشكي و ارتباط آن با سطح آگاهي پرسنل از اصول استريليزاسيون در درمانگاه هاي شيراز

مقدمه:

اطمینان از روند استریلیزاسیون وسایل مورد استفاده در دندانپزشکی و نگرانی از ابتلا و انتشار عفونت های متقاطع در محیط دندانپزشکی مورد توجه سازمانهای متولی بهداشت در بعد جهانی بوده و هست

مواد و روش

دستگاه های استریل کننده 71 درمانگاه فعال از نظر کفایت استریلیزاسیون با تست بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته و همزمان آگاهی پرسنل دخیل از موازین کنترل عفونت توسط پرسشنامه هایی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آماری با تست student t test تجزیه و تحلیل گردید.

يافته ها:

 ارتباط آماری معنی داری بین آگاهی پرسنل و شکست دستگاه های استریل کننده یافت نشد.  5/21 % از اتوکلاوها و 6/10 % از فورهای مورد آزمایش در فرآیند استریلیزاسیون دچار شکست بودند.

نتيجه گيري :

علاوه بر الزام قانونی به تست های شیمیایی و تأکید بر آموزش و افزایش ارتقاء آگاهی پرسنل دخیل در استریلیزاسیون ، آزمایش دستگاه های استریل کننده توسط سازمان های مسئول بر نظارت با تست های بیولوژیک بصورت دوره ای و سرزده و نیز تدوین دستورالعمل های سخت گیرانه تر ضروری به نظر می رسد.

کلمات کلیدی:

استریلیزاسیون ، نشانگر بیولوژیک، نظارت، اتوکلاو

 Sterilization, Biological indicators, monitoring, autoclave,

Read 2254501 times

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید